Videography Lights

Aputure Nova RGB panel P600

₹ 2500

Aputure Nova RGB Panel

₹ 1750

Aputure Spotlight Mount

₹ 1000

Aputure 1200D Pro

₹ 2500

Aputure 600x Bi Color

₹ 1750

Aputure 600D Pro

₹ 1750

Aputure 300X Bi Color

₹ 1000

Aputure 60X Bi Color

₹ 750

Nanlite RGB 2 Tube 4ft

₹ 1000

SL 200W Video Light

₹ 600

LED Light

₹ 500

LED 400

₹ 300

Godox LC500 RGB

₹ 300

Aputure MC RGB Color

₹ 300